Gyermeket nevelők adóvisszatérítésével (max. 809.000,- Ft) kapcsolatos tudnivalók

Végre megjelent a Varga Mihály által 2021.09.24-én bejelentett intézkedéseket tartalmazó rendelet a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítéséről. Száma: 560/2021. (IX.30.) Korm.rendelet. Ebben a következők szerepelnek:

 • családi kedvezményre jogosultak kaphatják. Családi kedvezményre jogosultak:
  • aki saját háztartásában nevel vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeket egészen addig, amíg a gyermek középiskola nappali tagozatán tanul;
  • az előző pontban említett személy vele együtt élő házastársa (akkor is, ha a gyermek nem a sajátja);
  • az a személy, akinek a saját háztartásában nevelt gyermek örökbe fogadására irányuló eljárás már folyamatban van;
  • az első pontban említett személy élettársa, ha legalább egy éve szerepelnek az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában;
  • nevelőszülő, gyám;
  •  a saját jogán családi pótlékra jogosult gyermek, illetve a vele közös háztartásban élő hozzátartozói közül egy;
  • rokkantsági járadékban részesülő személy, illetve a vele közös háztartásban élő hozzátartozói közül egy;
  •  a várandós  a várandósság 91. napjától, és a vele közös háztartásban élő házastársa.

Tehát nem csak az kaphatja, aki családi kedvezményt vesz igénybe, hanem mindenki, aki családi kedvezményre jogosult. Nagyon fontos viszont – akár csak a családi kedvezmény igénybevételénél –, hogy egy lakcímen lakjanak a szülők a gyermekkel, hiszen saját háztartásukban kell nevelniük őt. Kivéve azokat az elvált szülőket, akik közös gyermekeiket felváltva gondozzák és emiatt 50-50 %-ban kapják a családi pótlékot, és ugyanilyen arányban érvényesíthetik a családi kedvezményt. (Ők ugyanis mindketten teljes összegben jogosultak az adóvisszatérítésre.)

Nagy különbség viszont a családi kedvezmény érvényesítéséhez képest, hogy a mostani adó-visszatérítést nem lehet megosztani. Tehát ha például az egyik szülő gyermekét nem a házastársával, hanem élettársával neveli együtt és nem szerepelnek az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, akkor az élettárs nem lesz jogosult a visszatérítésre (viszont a gyermek utáni családi kedvezményt meg lehet vele osztani).

Személyi jövedelemadót fizetőkre vonatkozó szabályok:

 • Az adóvisszatérítés összege maximum 809.000,- Ft. (Kiszámítása: 2020. 12. hónapban KSH által közzétett bruttó havi átlagkereset 12-szeresének 15 %-a, ezer forintra kerekítve, vagyis 449.400 * 12 * 0,15 = 808.920,- Ft, kerekítve 809.000,- Ft.)
 • Mi a kedvezmény? A rendelet szerint az Szja tv. szerinti összevont (adóalap-kedvezmények levonása után megállapított) adóalap 2021. évi adójának az adókedvezmények levonása utáni részét 809.000,- Ft-ig nem köteles a magánszemély megfizetni. Ha a 2021. évi adó az adókedvezmények levonása után legalább 1,- Ft, de kevesebb, mint 1.000,- Ft, akkor 1.000,- Ft a kedvezmény. Ez persze azt is jelenti, hogy akinek az adókedvezmények levonása után már nincs egy fillér szja-ja sem, az nem kap vissza semmit.
 • Hogyan lehet érvényesíteni? Erre több mód is van:
  • A NAV az szja-tervezetben (ami majd 2022.03.15-től lesz elérhető az eSZJA felületen) érvényesíti a kedvezményt, ha annak összegét a rendelkezésére álló adatokból (kifizető által beadott adatszolgáltatások, MÁK-tól kapott adatok) meg tudja állapítani. Tehát aki a családi pótlékot kapja és év közben a kifizető levonta az szja-előleget tőle, annak a NAV automatikusan kiutalja 2022.02.15-ig a visszatérítést.
  • Ha a bevallási tervezetben nem szerepel a kedvezmény, akkor azt a magánszemély az éves szja-bevallásában tudja érvényesíteni úgy, hogy a bevallási tervezet kiegészítésében feltünteti azok nevét és adóazonosító jelét, akikre tekintettel családi kedvezményre jogosult, illetve magzat esetén a jogosultság jogcímét, valamint megadja a bankszámlaszámát vagy a címét (ahová ki tudják utalni neki a pénzt) és beírja azon magánszemély nevét és adóazonosító jelét, aki szintén jogosult családi kedvezményre (pl. szülők esetén mindketten beírják a másik szülő adatait a bevallásukba).
  • Nyilatkozatot ad be 2021.12.31-ig elektronikusan vagy papír alapon a NAV felé, melynek nyomtatványát (VISSZADO nevűt) és kitöltési útmutatóját a NAV a honlapján (nav.gov.hu) 2021.10.31-ig közzéteszi. Ha valaki nem ad be nyilatkozatot, az attól még jogosult lesz a kedvezményre, csak éppen később, a beadott szja-bevallása alapján fogja megkapni.
 • Mikor kapja meg a jogosult a pénzt?
  • Ha a kifizető év közben levonta az szja-t és a kiutaláshoz szükséges adatokat (bankszámlaszám vagy cím) a családi pótlék folyósítási adataiból ismeri a NAV (vagyis ő kapja a családi pótlékot), akkor 2022.02.15-ig a NAV automatikusan utalja a visszatérítést.
  • Ha a jogosult 2021.12.31-ig megküldi a VISSZADO nyilatkozatot a NAV-nak, akkor 2022.02.15-ig kiutalják neki az előleget. Az előleg összege a kifizetők által levont 2021. évi szja-előleg, de minimum 1.000,- Ft (ha legalább 1,- Ft szja-a van) és maximum 809.000,- Ft. (Ha a NAV adatai és a nyilatkozat adatai között eltérés van, akkor a nyilatkozat adatait veszik figyelembe a kiutalásnál.)
  • Ha a jogosult 2022.02.15. előtt beadja az szja-bevallását, akkor a bevallás benyújtásától számított 30 napon belül, de legkorábban 2022.03.01-jén kapja meg a kedvezmény összegét (ez már nem előleg).
  • Ha a jogosult nem nyilatkozott és 2022.02.15. után adja be az szja-bevallását, akkor a helyesen kitöltött bevallás benyújtását követő 30 napon belül kapja meg a részére járó összeget, ha kéri a kiutalást. (Persze a bevallásban figyelembe kell venni, ha esetleg a NAV automatikusan kiutalta neki 2022.02.15-ig a visszatérítést.)
  • Aki saját maga fizeti az szja-t (pl. egyéni vállalkozó, őstermelő, magánszemélynek bérbeadó), az az szja-bevallásának beadását követő 30 napon belül kapja meg a részére járó összeget, ha kéri annak kiutalását.
 • Hogyan számolunk el az előleggel a bevallásban?
  • A kiutalt összeget az szja-bevallásban a kifizetők által levont adóelőleg csökkentő tételeként kell szerepeltetni.
  • Ha az szja-bevallásból ez a csökkentő tétel kimarad, akkor a NAV a bevallást hivatalból javítani fogja.
 • Az önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatokat és az adó 1 %-áról szóló rendelkezést ez a kedvezmény nem érinti, vagyis ezekről az adó-visszatérítés igénybevétele nélküli szja összegéig továbbra is lehet rendelkezni.

EKHO-t (egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást) fizetőkre vonatkozó szabályok:

 • Annak az EKHO-snak jár a kedvezmény, aki 2021. év bármely napján a fentebb körülírt családi kedvezményre jogosult volt, akkor is, ha nem vett igénybe családi kedvezményt.
 • Összege: a tőle 2021. év tekintetében levont EKHO szja-nak minősülő része, vagyis az ekhoalap 9,5 %-a, de maximum 809.000,- Ft. Tehát ha valaki kap 1 millió Ft, 15 %-os EKHO alá tartozó jövedelmet, akkor ő 95.000,- Ft-ot kaphat vissza a levont 150.000,- Ft-ból. Ha pedig 9,5 %-os EKHO alá tartozó jövedelemként kapta az 1 millió Ft-ot, akkor a teljes levont összeget, vagyis 95.000,- Ft-ot visszakaphatja.
 • Az EKHO-kedvezmény összegét a 2021. évi szja-bevallásban, bevallási tervezetben a kifizetők által levont szja-előleget növelő tételként kell figyelembe venni. (Logikus, hiszen csak olyan szja-t tudnak visszafizetni, ami van, tehát először át kell tenni ekhoból szja-ba az összeget.)
 • A levont EKHO szja-része a kedvezmény részét képezi, de csak a levont szja-előleget követő sorrendben, tehát ugyanúgy ki fogják utalni 2022.02.15-ig, ha a szükséges adatok – pl. az adózó nyilatkozata alapján – rendelkezésre állnak.
 • Az EKHO-kedvezményre jogosult is adhat be VISSZADO nyilatkozatot a kedvezmény érvényesítésére 2021.12.31-ig, akkor is, ha csak ekho-kedvezményre jogosult. Vagyis ha például valakinek az adókedvezmények (négy gyermekes anyák kedvezménye, családi adókedvezmény, stb.) miatt nincs szja-ja, de van EKHO-s jövedelme, akkor ebből érvényesítheti a kedvezményt.

KATA-t (kisadózó vállalkozások tételes adóját) fizetőkre vonatkozó szabályok:

 • Annak a bejelentett kisadózónak jár a visszatérítés, aki 2021. év bármely napján a fentebb körülírt családi kedvezményre lett volna jogosult.
 • Összege: a megfizetett tételes KATA 25 %-a. Vagyis
  • havi 25.000,- Ft-ot fizetők annyiszor 6.250,- Ft-ot,
  • havi 50.000,- Ft-ot fizetők annyiszor 12.500,- Ft-ot,
  • havi 75.000,- Ft-ot fizetők annyiszor 18.750,- Ft-ot

kaphatnak vissza, ahány hónapra a KATA-fizetési kötelezettségük fennállt. Így tehát akinek például a veszélyhelyzet miatt 2021-ben 2 hónap KATA-ját törölték, de egyébként a maradék 10 hónapra meg kellett fizetnie az 50.000,- Ft/hó KATA-t, az 125.000,- Ft-ot (10*12.500,- Ft) kaphat vissza.

 • Ha a kisadózó szja-kedvezményre, EKHO-kedvezményre és KATA-visszatérítésre is jogosult, akkor ezek együttes összege maximum 809.000,- Ft lehet.
 • A KATA-kedvezmény nem érinti a kisadózó ellátásra való jogosultságát, vagyis annak ellenére, hogy kap visszatérítést, a tb-ellátások alapja 50.000,- Ft KATA-t fizetőnél ugyanúgy 102.000,- Ft, 75.000,- Ft KATA-t fizetőnél pedig 170.000,- Ft marad.
 • A visszatérítést a 2021. évi szja-bevallásban, bevallási tervezetben a kifizetők által levont szja-előleget növelő tételként kell figyelembe venni (csakúgy, mint az EKHO-soknál).
 • A KATA-visszatérítés a kedvezmény részét képezi, de csak a levont szja-előleget és az EKHO szja-részét követő sorrendben, és ugyanúgy automatikusan ki fogják utalni 2022.02.15-ig, ha a szükséges adatok pl. az adózó nyilatkozata alapján rendelkezésre állnak.
 • A KATA-visszatérítésre jogosult is adhat be VISSZADO nyilatkozatot a kedvezmény érvényesítésére 2021.12.31-ig. Ha ad be nyilatkozatot, akkor a NAV elkészíti az szja-bevallási tervezetét, ami tartalmazza a visszatérítés összegét, és ki is utalja neki 2022.02.15-ig a visszatérítést.
 • Ha a kisadózó nem, vagy késve adja be nyilatkozatát, akkor az éves szja-bevallásában veheti igénybe a kedvezményt akkor is, ha egyébként szja-bevallás bevallására nem köteles. Természetesen neki is meg kell adnia azokat az adatokat a bevallásban, ami alapján a visszatérítés jár neki (érintettek neve, adóazonosító jele, bankszámlaszám, kiutalási cím).

Az elhunyt magánszemélyre tekintettel érvényesíthető kedvezmény, visszatérítés:

 • Ha az szja- vagy ekho-kedvezményre, illetve kata-visszatérítésre jogosult 2020.12.31. után elhunyt, akkor az ő házastársa vagy örököse veheti igénybe a kedvezményt, feltéve, hogy az elhunyt 2021. bármely napján a visszatérítésre jogosultságot szerezhetett volna a miatt, hogy családi kedvezményre jogosult volt.
 • Ezt a visszatérítést a házastársnak / örökösnek kell kérnie a NAV-tól, amely soron kívüli adómegállapítási eljárásban dönt a visszatérítésről.
 • Akkor is megállapítja a NAV a visszatérítést, ha egy soron kívüli eljárás már lezárult, de persze ezt kérni kell.

A rendelettel kapcsolatban nem csak a NAV feladatai szaporodnak meg, de a kifizetőknek is gyorsabban kell dolgozniuk, ugyanis a számukra előírt adatszolgáltatási kötelezettséget (K-s lapok) a szokásos január 31. helyett 2022-ben január 20-áig kell teljesíteniük.

Összefoglalva:

A visszatérítés a családi kedvezményre jogosultaknak jár (vagyis a legalapvetőbb esetben a gyermek mindkét, vele együtt élő szülőjének), ha

 • munkaviszonyból származó bérjövedelme van;
 • munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítést kapott;
 • külszolgálatért kapott jövedelmet;
 • más bérjövedelme (pl. táppénz, álláskeresési járadék, gyed, keresetpótló támogatás) van;
 • más nem önálló tevékenységből származó (pl. választott tisztségviselő, társas vállalkozó személyes közreműködéséért kapott) jövedelme van;
 • más nem önálló tevékenységgel kapcsolatban kapott költségtérítést;
 • önálló tevékenységből (pl. ingatlan-bérbeadás, könyvvizsgálói tevékenység, megbízási díj) származott jövedelme;
 • ingó vagyon értékesítéséből volt jövedelme;
 • egyéni vállalkozói kivétje vagy átalányadós jövedelme volt;
 • mezőgazdasági őstermelésből volt jövedelme vagy átalányadós jövedelme;
 • adóköteles kamatjövedelme, önkéntes kölcsönös biztosító pénztári kifizetése, borravalója, praxisjog értékesítéséből származó jövedelme volt;
 • a kettős adóztatást kizáró egyezmény alapján belföldön is adóköteles jövedelmet szerzett;
 • EKHO-s jövedelme volt;
 • bejelentett kisadózó volt és fizetnie kellett maga után KATA-t.

A fenti felsorolásból kitűnik, hogy nem minden jövedelem szja-jából kérhető a visszatérítés. Például osztalékból, ingatlanértékesítésből, értékpapír eladásából (árfolyamnyereségből) származó jövedelem utáni szja-ból nem vehető igénybe.

A visszatérítés minimum 1.000,- Ft (ha legalább 1,- Ft szja-ja van), maximum 809.000,- Ft, melyet vagy a 2020. évi szja-bevallásában kér vissza, vagy abban számol el vele, ha a NAV a 2021.12.31-ig beadott nyilatkozata vagy saját adatai alapján 2022.02.15-ig azt kiutalja neki.

A visszatérítés csak az egyéb adóalap-kedvezmények érvényesítése után fennmaradó szja-ból kérhető (kivéve az ekho-sokat és a kisadózókat). Tehát a kedvezmények sorrendje:

 • négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye,
 • személyi kedvezmény
 • első házasok kedvezménye
 • családi kedvezmény.

Ha még ez után is marad levont személyi jövedelemadó-előleg, akkor abból lehet kérni a visszatérítést.

Nem vonatkozik ez az EKHO-sokra és a KATA-sokra, hiszen az ő visszatérítésüket másképp, a fentebb részletezett szabályok szerint számolják ki. Persze akinek SZJA-s, EKHO-s és KATA-s jövedelme is van, az együttesen is maximum 809.000,- Ft-ot kaphat vissza.

Akinek nem volt levont szja-előlege, az nyilván nem is kaphatja azt vissza, de persze a fizetendő adóját csökkentheti a kedvezmény összegével max. 809.000,- Ft-ig.

Az éves bevallásnál érdemes lesz majd matekozni a családi kedvezmény megosztásánál, hogy a visszatérítést minél magasabb összegben tudják igénybe venni a szülők.

Néhány példa:

 • Ha valakinek csak ingatlan bérbeadásából volt 600.000,- Ft jövedelme és nem fizetett be rá szja-előleget (mondjuk azért, mert csak 2020 októberétől adta ki az ingatlanát havi 200 ezer Ft-ért egy magánszemélynek), akkor neki az szja-bevallásában szerepelni fog az ingatlan bérbeadásából származó 600.000,- Ft bevétele és – az egyszerűség kedvéért 10 %-os költséghányaddal számított – 540.000,- Ft jövedelme, ami után 81.000,- Ft szja-fizetési kötelezettsége keletkezik. Viszont mivel van egy óvodába járó gyermeke, így ezt a 81.000,- Ft-ot nem kell befizetnie az adóvisszatérítés miatt.
 • Ha egy anyukának jár a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, de azt év közben nem érvényesítette, így a kifizető a részére kifizetett 5.000.000,- Ft munkabérből levont 750.000,- Ft szja-előleget, és beadja az adóvisszatérítésre vonatkozó nyilatkozatot idén, akkor ő 2021.02.25-ig vissza fogja kapni a tőle levont adóelőleget, így az szja-bevallásában már nem lesz visszajáró adó. (Vagyis előbb kapja meg a visszatérítést, és majd utána, a bevallásában számol el vele.) De ehhez pontosan tudnia kell, mennyi előleget vontak le tőle 2021-ben összesen, mert ha többet kér vissza, mint amennyi jár, akkor azt bizony be kell majd fizetnie. Érdekesség, hogy a NAV felé a VISSZADO nyilatkozatot 2021.12.31-ig be kell adni, viszont a munkáltatótól az éves levont szja-előleget is tartalmazó M30-as igazolást majd csak 2022.01.31-ig fogja megkapni. Úgyhogy lesz mit számolgatni.
 • Anyuka élettársával együtt neveli 2, előző házasságából származó gyermekét. Anyuka éves bére 4.500.000,- Ft, így a levont szja-ja 675.000,- Ft (4,5 m Ft 15 %-a). Az élettársa 5.000.000,- Ft bért kapott, amiből a munkáltatója levont 750.000,- Ft szja-t. Év végén még dönthetnek arról, hogy anyuka családi kedvezményét megosztják-e. Nézzük, mi van, ha megosztják, és mi van, ha nem!
MegnevezésCsaládi kedvezmény anyukánálCsaládi kedvezményt év végén megosztják
AnyukaÉlettársAnyukaÉlettárs
1. Éves jövedelem4.500.000,-5.000.000,-4.500.000,-5.000.000,-
2. Szja (1. * 0,15)675.000,-750.000,-675.000,-750.000,-
3. Családi kedvezmény szja-ja480.000,-00480.000,-
4. Tényleges éves szja (2. – 3.)195.000,-750.000,-675.000,-270.000,-
5. Adóvisszatérítés (max. 809 E Ft)195.000,-0675.000,-0
6. Összes szja-megtakarítás (3. + 5.)675.000,-0675.000,-480.000,-
7. Család összes szja-megtakarítása675.000,-1.155.000,-

Fokozott óvatosságra intem tehát azokat, akiknek többféle adóalap-kedvezményük is van, illetve akiktől év közben nem, vagy 809.000,- Ft-nál kevesebb szja-előleget vont le a kifizető. Nekik érdemes elgondolkodni azon, hogy egyáltalán adnak-e be a visszatérítésre vonatkozóan nyilatkozatot, mert az ez alapján kiutalt összeg csak előleg, és azzal majd az szja-bevallásban el kell számolni. (Amiben pedig az összes egyéb adóalap-kedvezmény megelőzi ezt a visszatérítést.) Aki nem elég óvatos, az könnyen járhat úgy, hogy a februárban visszakapott összeget vagy annak egy részét májusban, a bevallás beadásakor 12 %-kal növelt összegben kell visszafizetnie.

2021.10.04.

Mészáros Anikó

MINKE szakértő

KNOX Kft.